Jord och vatten

Tankar om kompost och kretslopp

Tankar om kompost och kretslopp

Ens inställning till kompostering speglar mest hur livet är i övrigt tror jag. Det är nästan en filosofisk fråga. När man bor i ett hus med litet trädgård är det svårt att producera allt man behöver, men man kan ju göra ett tappert försök att minska det som kommer ut...

läs mer