Trädgårdsfilosofi

Permakultur – vad är det?

Permakultur – vad är det?

Med permakultur börjar man med sig själv. Som ett sätt att angripa världens problem i positiv anda. En tröst i en värld av bla, bla, bla.

läs mer
Växthustips från en odlare

Växthustips från en odlare

Jag älskar mitt växthus. Det används enbart för odling. Storleken och placeringen kunde inte påverkas så mycket. Även om jag är nöjd med väldigt mycket finns det ändå några saker jag skulle ha ändrat med hjälp av den erfarenhet jag har nu. Här kommer mina växthustips.

läs mer