En blomstrande gobeläng – provodling

En blomstrande gobeläng kallas även för gobelänggräsmatta vilket är lite missvisande eftersom den inte innehåller något gräs. På samma sätt som med en äng utgår metoden att skapa en gobeläng från att etablera inhemska växter på näringsfattig jord och på så sätt gynna de pollinerande insekterna. I detta fall väljs växter som har blad eller bladrosett nära marken och endast en blomstängel som sticker upp. Med andra ord håller sig alla växter i gobelängen naturligt relativ låga och det krävs minimalt med klippning för att sköta gobelängen. Tanken är att bladverket ska vara helt tät med tiden och att man ska kunna gå på en etablerad gobeläng, även om den inte lämpar sig  för fotboll och liknande aktiviteter.

Det gick snabbt att rensa bort gräset

I min egen lilla trädgård har jag under åren mest ägnat mig åt att ta bort så mycket som möjligt av vår så kallade gräsmatta och ersätta med planteringar. Gräset har nog gödslats en eller två gånger under de 15 år som huset har funnits och denna näringsfattiga jord är perfekt för etablering av inhemska växter.

Lätt att rensa bort gräset från en vanvårdad gräsmatta

Så här hemsk kan en vanvårdad gräsmatta ser ut. Lätt att rensa bort gräset!

Hur jag valde växterna

Jag valde ett område på ca 4kvm som ligger i halvskugga (jag har tyvärr ingen lämplig plats som ligger i full sol). Målet är att få in så många olika arter som möjligt – det är trots allt en åtgärd för att gynna biologisk mångfald och det ska se ut som en gobeläng tänker jag. Metoden för att välja växter? En kombination av

  • växter som finns med på SLUs lista av växter för en blomstrande gobeläng
  • som också klarar halvskugga och
  • som går att få tag på antigen som pluggplantor från Pratensis eller som fröer.

Vilka växter blev det?

Det blev pluggplantor av luktviol, ärenpris, blodrot, rödblära, liten blåklocka, gullviva, styvmorsviol och smultron samt fröer av tusensköna. Jag beställde extra luktvioler som ska rymmas i planteringen bakom och tanken är att dra upp så många plantor av tusensköna att de ska också kunna rymma ut i gräsmattan (jag är väldigt förtjust i att ha växter som ”rymmer” på något sätt när jag designa planteringar, det har blivit lite av en signatur för mig).

Pluggplantorna packas sortvis i plastpåsar

Pluggplantorna packas sortvis i plastpåsar

Planteringsavstånd

Det är svårt att hitta information om planteringsavstånd för dessa växter och några av dem är jag inte alls bekant med och därför vet inte hur eller hur mycket de sprider sig. Jag körde med 9 per kvm för alla pluggplantor eftersom det var den rekommendation jag hittade för planteringsavstånd vid köp av pluggplantor för äng. Därmed blev det 5 plantor av varje sort, förutom luktviol där jag beställde 20 extra plantor.

Gruppering

Smultron vet jag sprider sig ordentligt, så alla smultronplantor fick stå en och en. De andra sorterna planterades i varsin grupp av artfränder. En del av provodlingens syfte är att lära känna de olika växterna och i en 4 kvm yta kan jag lätt hålla koll på spridningsförmågan hos de olika växterna och flytta runt dem om det behövs.

Nyplanterad blodrot

Nyplanterad blodrot

Det måste gå fort

När pluggplantor kommer måste de ner i jorden direkt. Förmågan till eftertanke är inte så stor när man är ute och planterar kl. 06:30 en fredag morgon och ska hinna klart innan kundmöte. Hade jag varit mer vaken så hade jag planterat växterna i varje grupp betydligt närmare varandra och därmed lämnat plats mellan grupperna för att senare plantera grupper av tusensköna. Som det är nu är alla plantor jämt utspridd över ytan, så antigen blir det lite omflytt senare på säsongen eller så får tusensköna vävas in överallt. Å andra sidan hinner jag under tiden se hur ärenpris, blodrot och rödblära beter sig – om de har börjat fylla sina ytor så kanske de ska få stå kvar där de är.

Gruppen av gullvivorna hade kunnat planterats tätare

Gruppen av gullvivorna hade kunnat planterats tätare

Formtänk kring gobeläng

Min blomstrande gobeläng är placerade strax intill planteringar där det redan växer ganska många låga växter. En gräsmatta intill en plantering kan hjälpa till att ge en tydlig form till planteringen. Men med en gobeläng som är mer varierande i sina höjder och mindre strikt i uttryck kan det behövas större höjdskillnader mellan växterna i planteringarna och växterna i gobelängen om du vill uppnå samma effekt – dvs effekten att formen på gobelängen ger form till planteringen – och undvika att de olika ytorna bara smälter in i varandra. Eller så kan du jobba med t.ex. kantstenar runt planteringen för att ge en tydlig avgränsning.

Nyplanterad gobeläng har redan börjat blomstra.

Nyplanterad gobeläng har redan börjat blomstra.

Dela till dina vänner…

0 kommentarer

Skicka en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *