Hållbar trädgårdsdesign – vad är det?

Jag pratar inte så mycket om hållbarhet och hållbar trädgårdsdesign på min hemsida eftersom jag känner att ordet används lite för ofta och lite för lättvindigt ibland och på så sätt har blivit urvattnat. Men hållbarhet är trots allt ett viktigt begrepp.

Hållbarhet

Den vanligaste definitionen av hållbar utveckling är: ”En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov” [2].  I dagligt tal används ofta termen hållbarhet.

Hållbar utveckling består av tre dimensioner som samspelar och stödjer varandra:

 • ekologisk hållbarhet,
 • social hållbarhet och
 • ekonomisk hållbarhet.

Definitionen av hållbar från Wictionary är:

 1. som inte lätt går sönder
 2. som tål att utövas eller användas under en längre tid utan att orsaka skador på något, t.ex. på miljö eller ekonomi

Ibland kan jag känna att begreppet ”hållbar trädgård” används snarare för att förklara att den kommer hålla över tid (dvs inte lätt går sönder) än att beskriva vilken påverkan trädgården har (eller har haft under anläggning) på miljön.

Hur kan en trädgård gå sönder?

Någonting är fel i trädgårdenOgräs, skadegörare och växtsjukdomar är konkreta exempel på hur en trädgård skulle kunna gå sönder, om man vill uttrycka det så. Tidigare har svaret på just ogräs, skadegörare och växtsjukdomar varit att tillföra olika kemikalier till trädgården. En del tidigare använda konstgjorda kemikalier är erkänt dåliga för miljön och därmed förbjudna i handeln, medan andra fortfarande utreds. Jag vill dock ta det säkra före det osäkra och rekommenderar ingen användning av kemikalier i trädgården, eftersom det alltid finns en risk att dessa kan skada miljön på något sätt.

Frågan är dock mer komplicerad än så…

Hur skapas en hållbar trädgård?

När man planerar en trädgård tänker man ofta i termer av växter och lösningar som passar till platsen och gynnar biologisk mångfald. Men trädgården består sällan av bara växter, utan man behöver en del annat material såsom sten eller trä. Och trädgården ska också anläggas.

Att försöka återbruka det som finns på platsen (växter, jord eller sten till exempel) borde i de flesta fall vara det som har minst miljöpåverkan. Men det är inte alltid att det finns material på plats. Några saker att tänka på:

 • Hur har materialet producerats? (Gifter, energianvändning)
 • Var kommer materialet från? Är det en förnybart resurs, vilken påverkan har den haft på miljön under sin uppväxt (oftast träd och hur de odlas och avverkas) och vilken påverkan har det på miljön att den nu användas (torv i köpejord och grus till exempel)?
 • Hur har materialet behandlats? (gifter)
 • Transport
 • Emballage. Det här med plastkrukor är inte så lätt.
 • Hur länge kommer materialet att hålla?
 • Finns det bättre alternativ?

Oerhört komplicerad och hela trädgårdsbranschen har mycket som kan förbättras. Ett sätt att minska problemet är att försöka minska hur mycket hårdgjorda ytor vi har i trädgården.

När vi skapar trädgårdar har vi i alla fall möjlighet att göra val som kommer gynna biologisk mångfald och ha en positiv klimatpåverkan på sikt – varje liten åtgärd hjälper.

Och sedan finns det avvägningar – är det bättre att ta hjälp av en grävmaskin för att plantera träd eller gräva en damm än att göra ingenting? Både dessa kommer gynna biologisk mångfald och lagrar växthusgaser för lång tid framöver. Generellt tänker jag att det kan vara en miljöfördel att använda resurser nu som kan leda till en långvarig förbättring för miljön i en trädgård.

Vad är ett hållbart växtval?

Blomfluga Enköpings DrömparkenDet är det här som är roligt! Varje växt måste passa till platsens förutsättningar som t.ex. ljus, vatten, jord, klimatzon och tillgänglig plats. Detta är viktigt för att hjälpa växten utvecklas optimalt och att vara motståndskraftig mot sjukdomar och angrepp.

Varje växt måste också passa ihop med sina grannar t.ex. inte konkurrera ut den, inte skapa skugga som en grannväxt inte tål, inte ta all näring osv.

När det gäller framförallt träd och buskar är det också viktigt att de kommer att fortsätta passa till platsens förutsättningar under lång tid framöver, eftersom de är dyrare i inköp och tar tid att etablera sig och nå sin rätta karaktär.

Dessutom måste trädgården göras robust. Till exempel är det bra att ha flera växter som tillhör olika växtfamiljer för då påverkas inte hela trädgården om den skulle drabbas av växtsjukdomar eller skadegörare som specialisera sig på specifika växtfamiljer. Det är också viktigt att försöka välja sorter som är motståndskraftiga mot sjukdomar. Ibland kan det vara klokt att helt undvika ett växtslag som har haft problem.

Att gynna biologisk mångfald är också ett sätt att göra en trädgård mer robust.

Varför gynna biologisk mångfald?

Fjäril Linnes Hammarby sommarblomsrabatt

För det första vill jag säga att problemen vi har med minskande biologisk mångfald kan vara en överlevnadsfråga för hela vår planet. Men genom att försöka gynna biologisk mångfald i våra egna trädgårdar gör vi i alla fall någonting, och om vi är flera som agera så blir effekten större. Dessutom har vi som trädgårdsägare mycket att vinna på att öka den biologiska mångfalden i vår trädgård.

Om det finns mat, så är det stor chans att det kan komma någonting som gillar att äta denna mat. Om det även finns boplatser så kanske de stannar kvar. ”Maten” kan vara till exempel bladlöss. Andra insekter, eller snarare deras larver, lever av bladlöss, till exempel nyckelpigor, guldögonsländor eller blomflugor. Är de naturliga fienderna kvar i trädgården så tar inte bladlössen överhand. Men om bladlössen försvinner helt så försvinner också rovinsekten, och då finns det ingenting som bekämpar när nästa bladlössangrepp kommer. Har man tur så kan det dessutom komma flera som håller skadegörare i schack – till exempel fåglar eller fladdermöss. Målet med en hållbar och robust trädgård är därför att inte utrota alla skadegörare utan att hålla dem i balans.

Sniglar, sork och rådjur

Rådjur i kolonnilottsområdetJag vet, allt detta låter väldigt fint. Men man vill nog inte ha någonting som äter rådjur i sin villaträdgård, så där är det andra åtgärdar som gäller. En katt skulle nog vara en bra åtgärd för att avskräcka sork. Men vi har en kanin, så jag experimenterar med annat. Bland annat har jag planterat stora mängder allium (olika sorter) kring mina nyplanterade buskar och träd. Återstår att se om detta hjälper.

Sniglarna är ett annat gissel. Jag har fått problem med både mödarsnigel och pantersnigel. Jag har ett särskilt sekatör som vapen mot dessa, framförallt på kolonilotten. Värt att notera är att i min trädgård hemma, där jag har nästan enbart perenner, går sniglarnas frammarsch nästan obemärkt (ja, förutom på funkia då).

Under jorden

Glöm inte att det underjordiska mikrolivet och daggmaskarna också är en viktig del av den biologiska mångfalden! Dessa är ofta nedbrytare, så de behöver någonting att bryta ner. Att klippa upp vissna perenner på vårkanten och lämna resterna på ytan är ett bra sätt. Det täcks åter snart av grönska.

Summering

Robust och lite vild trädgård med boplats för nyckelpigor

Gifter har ingen plats i en hållbar trädgård. Det kan vara svårt att komma fram till vilka material eller åtgärd har minst miljöpåverkan i varje situation, men det är värt att tänka igenom olika möjligheter. Genom att välja rätt växt på rätt plats, och genom att eftersträva en viss mångfald av växtfamiljer skapa man en robust trädgård. Att dessutom välja växter och material som ger mat och boplats åt insekter, fåglar och andra djur hjälper till att skapa en balans i trädgården. Mot större skadegörare kan det behövas lite annan uppfinningsrikedom. Till sist glöm inte jorden!

Referenser

[1] Från FN:s världskommission för miljö och utvecklings rapport ”Vår gemensamma framtid”, 1987. Norges dåvarande statsminister Gro Harlem Brundtland ledde kommissionen varför den ibland även kallas Brundtland- kommissionen.

Dela till dina vänner…

0 kommentarer

Skicka en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *