Att ta tillvara och ta fram en stor trädgård

Till ett sommarnöje från tidigt 1900-tal, där det pågår en varsam men omfattande renovering, tillhör en stor tomt som inte riktigt hade fått den kärlek den förtjänade under lång tid. Den här vackra trädgården är ett fantastiskt exempel på, eller snarare har inspirerat vårt koncept Slow-trädgårdsdesign. Detta eftersom vi först skapade en vision för trädgården, med hjälp av olika trädgårdsdesignritningar, för att sedan arbeta med att ta fram, bevara och ta tillvara mycket av det som fanns i trädgården, samt att lägga till en hel del växtlighet. Projektet kommer att pågå under flera år.

Trädgårdens vision

Visionen är en ombonad, blomrik trädgård med mycket liv (insekter, fåglar och annat djurliv) och plats för frukt och bär, odling, lek och umgänge. Trädgården ska dessutom ha en stark koppling till huset och tidsåldern. Viktigt är också att det inte ska kännas som ett ständigt pågående projekt utan kunden ska kunna njuta av trädgården som den är varje säsong.

Jag förmedlade trädgårdens vision med hjälp av ritningar och 3D vyer.

Jag förmedlade trädgårdens vision med hjälp av ritningar och 3D vyer.

I en stor trädgård som den här tänker jag lite annorlunda än för mindre trädgårdar. Å ena sida vill jag få fram en viss känsla som tillhör trädgården som helhet. Däremot vill jag samtidigt lyfta fram något särskilt för varje del av trädgården för att skapa variation och intresse. Till min hjälp finns det mycket från husets historia och arkitektur som jag har kunnat lyfta fram och använda i trädgårdsdesignen. Och i en trädgård av den här storleken finns också flera olika ståndorter vilket ger ytterligare inspiration och vägledning.

Ovärderligt samarbete med Karin från Solstigens Trädgårdsbyrå

I det här projektet har jag haft hjälp på plats från Karin Widlund, Solstigens Trädgårdsbyrå. I ett unikt och ovärderligt samarbete bollar vi alla idéer, både konstnärliga och praktiska, och kompletterar varandra väldigt väl när vi tillsammans arbetar för att ta fram det bästa i en trädgård. Till vår hjälp har vi haft starka krafter och duktiga maskinförare som arbetar på platsen.

Njuta första sommaren

Under våren 2020 renoverade vi ett antal befintliga planteringar, skapade tillfälliga sommarplanteringar och krukarrangemang, samt började beskära och ta hand om befintliga buskar och träd. Med några enkla steg gjorde vi trädgården till en plats där familjen kunde njuta redan första sommaren.

Några bilder från sommaren 2020. Samma rabatt syns som nyrenoverad och nyplanterad och igen i juli när den hade vuxit till sig lite.

Några bilder från sommaren 2020. Samma rabatt syns som nyrenoverad och nyplanterad och igen i juli när den hade vuxit till sig lite.

Anläggning och plantering höst 2020

Hösten 2020 tillkom nya buskar och träd, en gräsmatta, renovering av flera perennplanteringar samt sådd av äng. Vi prioriterade aktiviteter där vi behövde hjälp av grävmaskin och starka människor medan de fanns på plats, men fokus låg fortfarande på att ta tillvara det som redan fanns – växter, material och konstruktioner.

Vi behövde planera leverans av allt tungt och skrymmande (och några växter var riktigt stora) och till både hus och trädgård, till en och samma båttransport.

Vi behövde planera leverans av allt tungt och skrymmande (och några växter var riktigt stora) och till både hus och trädgård, till en och samma båttransport.

En något nervös trädgårdsarkitekt fick fantastiskt stöd av både Stångby plantskola (med sin utomordentligt bra logistikplanering och en leverans som höll väldigt hög kvalité) och den underbara WSAB Marin som ordnade så att alla växter kom fram i toppskick – vissa bjässar kom ända fram till sin planteringsgrop!

Vi tog fram och renoverade entrérabatt och berså

Entrérabatt och berså i gammal och ny skrud

Entrérabatt och berså i gammal och ny skrud

Vi har grävt fram den övervuxna entrérabatten, tagit tillvara det som vi kunde rädda, grävt upp och återplanterat syrenskott för att renovera bersån och planterat en hel del nya växter. Och den vingade benveden som lyser röd i höstbilden fick vara kvar som extra krydda i bersån. Karin har dessutom renoverat den ursprungliga stenkanten runt rabatten och lagt en ny böjd stenkant mellan planteringen och bersån.

En köksträdgård vid trädgårdsmästarbostaden

En köksträdgård vid trädgårdsmästarbostaden

Den rätta platsen för ätbara växter i en stor trädgård är vid trädgårdsmästarbostaden!

Här håller vi oss till en enklare stil och planterar bärbuskar, smultron och några ätbara perenner i den befintlig planteringen som vi grävde fram vid huset. Vi skapade även ett matchande hallonland (syns inte på bilden). Så småningom kommer vi plantera lavendel och aubrietia i skrevorna mellan de ganska vassa stenar som utgör stödmuren.

Strama former med blomsterprakt

Formklippta häckar och träd med tillhörande blomsterprakt

Formklippta häckar och träd med tillhörande blomsterprakt

I terrassområdet har vi börjat klippa, gödsla och komplettera buxbomshäcken samt rensat för att ta fram den fina eken (bild överst t.h.) och gullregnet (syns på vänster sidan av bilden nederst t.h.). Vi länkar ihop eken och gullregnet med en stor sammanhängande plantering. Under eken och runt gullregnet har växterna lugna färger med ormbunkar och funkia. Däremellan exploderar blomprakten.

Ny sittplats skapat med mycket återbruk

Ny sittplats i kvällssol med återbruk

En bit ner i slänten mot havet har vi skapat en ny sittplats i kvällssol med mycket återbruk!

Terrasseringen här är gjord enbart av stenar som vi eller grävmaskinen har grävt fram i trädgården (vissa stenar är gigantiska!). Stegstenarna hittade vi på olika ställen på tomten. Och bänken fanns tidigare i den gamla bersån. Vi har flyttat (med hjälp av grävmaskin!) två stora rhododendronbuskar från en annan plantering där de blockerade vyn från ett fönster. Med några år av skötsel och beskärning kommer de pryda sin plats i den här plantering och omhulda den som sitter på bänken och njuter av kvällssolen. Utöver detta har vi kompletterat med japanska lönnar, en ormhassel och marktäckande hasselört och blodalunrot. Bakom bänken har vi även planterat ormbunkar som är flyttade från andra delar av trädgården. Den aning stramare stilen här är en vinkning till en detalj på husets fasad som kan ha influenser från Japan.

Timjanmatta och kattfot som rabattkant

Timjanmatta och kattfot som rabattkant

De här planteringar är tänkta att växa in i omgivningen. Här är det timjan och kattfot som rabattkant.

Som lite omväxling till alla stenkanter vill jag istället ha purpurtimjan i kanten av den här planteringen. Tanken är att barnen ska kunna sätta sig på timjanmattan och leka med fontänen. Jag hoppas också att timjan ska sprida sig ut i gruset. I kryddlandet runt ”hörnet” på berget uppfyller kattfot samma funktion. Där har vi även använt några strategiskt placerade större stenar som installation i planteringarna. Med tiden kommer ett antal formklippta havtorn ’Hikul’ förstärka denna effekt (när de har vuxit till sig).

Vår 2021 – design av både nya planteringar och av ett fungerande kretslopp

Våren 2021 fortsätter vi med mer design, plantering och skötsel. Inte minst kommer vi etablera rutiner för ett fungerande kretslopp där det som vanligtvis ses som avfall i en trädgård istället omvandlas till värdefull jordförbättring i ett system som vi designar utefter platsens förutsättningar.

I en stor trädgård, eller egentligen i alla trädgårdar, kan det vara klok att inte göra alla förändringar på en gång – förutom när vissa aktiviteter behöver samplaneras av praktiska skäl. Det är viktigt att ta hänsyn till, inte bara själva plantering och anläggning, men även behovet av etableringsskötsel och av bevattning. Många pusselbitar att lägga, alltså! Men jag kan hjälpa dig med all denna planering och logistik.

Nya bilder kommer läggas till allteftersom trädgården utvecklas.

Behöver du hjälp med din stor trädgård?

Om du har flyttat in i en oälskad trädgård eller har en trädgård som börjar bli övervuxen är du kanske intresserad av vår Slow-trädgårdsdesigntjänst? Slow-trädgårdsdesign är en hands-on-trädgårdsdesign där vi renoverar din trädgård samtidigt som vi jobbar med designprocessen.  Det är en process där vi jobbar med omtanke både för trädgården, naturen och dina önskemål med fokus på att ta tillvara det som finns om det är möjligt.

Slow-trädgårdsdesign är särskilt bra för dig med en större trädgård som kanske känns överväldigande just nu.

Kontakta mig gärna så berättar jag mer.