Enkelhet – Trädgårdsdesign Vaxholm

Efter att familjen har lagt ner mycket tid och möda på att varsamt renovera sina vackra hus från sekelskiftet (1910) har tiden nu kommit att vända uppmärksamheten till trädgården i samband med installationen av kommunalt vatten.

Familjen önskar sig en rogivande plats som ger möjlighet att spegla deras kärlek för Thailand. En trädgård att trivas i där de kan välkomna vänner och hyresgäster, men som kommer att lämna tid över till annat än just trädgårdsskötsel. En strävan efter enkelhet präglade alla våra samtal, så ”Enkelhet” kom att bli namnet på designen.

Illustrationsplanen

I början var jag lite fundersam över hur vi skulle kunna förena asiatiska influenser med en trädgård som passar till hus från 1910, ett så kallad sommarnöje. Men kring sekelskiftet fanns det en vurm för exotiska växter och det var vanligt att man kunde spatsera runt i en trädgård och möta träd och buskar som inte bara var traditionella svenska växter.

Hela entrésidan består nu av mycket berg-i-dagen och en del svårskött gräsmatta. Vi löser det genom att skrapa fram berget och ta bort gräsmattan. Gräsmattan ersätts med planteringar och där det finns lämpliga skrevor i berget planterar vi stenpartiväxter. En trippelrad av smågatsten leder i en svepande kurva till entrédörren och ger form till hela entrésidan. Gårdsgrus används till större delen av infartsområdet förutom ett område av smågatsten precis framför garaget. Oregelbunden offerdalsskiffer används vid entrédörren och för att skapa en lättskött gångväg till gästhuset. Samma material används som trampstenar i resten av trädgården för gångvägar som bara används under sommarhalvåret. Mjuka men tydliga former används överallt.

Inspirationskollage

Inspirationskollage

Växterna går i ett väldigt begränsat färgschema med mycket grönt och huvudsakligen vita blommor men med en mörkröd/purpur accentfärg i både blommor och bladverk. Ingen regel utan undantag dock – en aning gult syns till ibland; i kryddlandet är det doft och smak som har prioritet över blomfärg så några – framförallt blåa blommor – kan visa sig och i ängen ligger fokus på att få en så stor mångfald av svenska vildblommor som möjligt som passar på platsen. Detta skapar liv och dynamik i trädgården, både bokstavligt, med mycket mat och gömställen för insekterna, men också estetiskt.

Trots den begränsade färgschemat kommer det finnas en stor mångfald av växter som gynnar insekter i den här trädgården från tidig vår till ungefär september. Vårblommande lökar, ängsblommor, blommande buskar och fruktträd (en del som redan finns i trädgården), enkelblommiga rosor, perenner och kryddväxter.

3d vyer

3d vyer

Anläggning planerad under 2020. Bilder följer så småningom.

Få hjälp med din trädgård

Vill du ta hjälp av Grubby Gardens att skapa din trädgård? Kontakta mig gärna så kommer vi tillsammans fram till ett upplägg för trädgårdsdesign eller rådgivning som passar just dig.