Mini-projekt – trädgårdsdesign Sollentuna

Kunden behövde snabbhjälp medan maskinerna var på plats

Kunden behövde snabbhjälp medan maskinerna var på plats

Ibland räcker det inte riktigt till med en vanlig rådgivning, samtidigt som kunden har inget behov av en komplett trädgårdsdesignprojekt. I dessa fall skapar vi en mini-trädgårdsdesignprojekt som är, som alla Grubby Gardens trädgårdsdesignprojekt, anpassad till kundens unika behov. I det här fallet hade kunden nyligen köpt huset och arbetet var redan igång att dränera om. De hade idéer och ville snabbt få råd om framförallt utformningen av stenläggningen för att kunna göra underarbetet medan maskinerna var på plats.

Vi tittade mycket på gångvägar och materialövergånger och diskuterade även olika möjligheter för altanen. Det fanns några knepiga nivåskillnader och ett stort berg att ta hänsyn till. Det hade tidigare funnits växter intill huset, och alla dessa skulle flyttas eller tas bort under dräneringsjobbet. Under mötet diskuterade vi ljusgrå kross, skiffer och granit som material för diverse stigar och kanter. Men jag insåg snabbt att när den ljusgrå grunden är blottad, kommer den tillsammans med alla gråa stenar, ge intryck av att det faluröda huset svävar i luften. Lösningen blev cortenstål som kant till några planteringar samt ett förslag att blanda i lite mer färg i gruset för att få mer spegling av husets färg närmare marken.

Kunden behövde en grovskiss så de kunde gå vidare och diskutera med anläggaren.

En grovskiss var det som behövdes för en mini-trädgårdsdesignprojekt i Sollentuna