Mini-projekt – Trädgårdsdesign Vaxholm

Vaxholm en omöjlig slänt

Kunden behövde hjälp med en omöjlig slänt

Ibland räcker det inte riktigt till med en vanlig rådgivning, samtidigt som kunden har inget behov av en komplett trädgårdsdesignprojekt. I dessa fall skapar vi en mini-trädgårdsdesignprojekt som är, som alla Grubby Gardens trädgårdsdesignprojekt, anpassad till kundens unika behov. I det här fallet ville kunden ha hjälp med en omöjlig slänt på entrésidan. Den tidigare ägaren hade haft en pool i hörnet på slänten, men poolen hade gått sönder och togs bort innan min kund flyttade in. Kvar är såret efter poolen, en omöjlig slänt och ett ganska stort och kalt område med stenmjöl längs hela huset på entrésidan. Det var främst det här området som kunden ville få hjälp och inspiration med.

Vi pratade om att dela upp området i en entrédel och en mer privat del genom att flytta (och lägga till) de stora stenarna som används som kant. På så sätt skulle slänten kunna göras något mindre brant på vissa ställen och en ny stenlagd sittplats i den privata delen skulle kunna omfamnas av insynskyddande och skuggande buskar och träd. Enstaka stenbumlingar skulle läggas i slänten som dekoration. Död ved skulle också användas i slänten – den skulle snabbt täckas av växtlighet och skulle ha den dubbla rollen av att hålla jorden på plats och ge boplats till insekter.

Kunden ville ha ett inslag av vatten i slänten, så vi pratade om att skapa ett slutet system som skulle använda den naturliga lutningen på berget. Vattnet skulle samlas i en nergrävd tank täckt av skiffer och naturgrus.

En trappa utav stegstenar ger access en bit upp på berget. När poolen var byggd hade marken skurits bort och nu var rötterna på växterna längst upp hängande i luften. Man får nästan känsla att allting kommer ramla ner på en. Men själva snittet var i en fin rundade form vilket fick mig att tänka att vi skulle kunna skapa ett karaktäristiskt drag av en skamfläck i trädgården med en rejäl kant av cortenstål längs hela snittet.

Vi pratade även om alternativ till att stenlägga hela området genom att till exempel fokusera stenläggningen till sittplatsen och till gångvägen fram till entrédörren, och ha singel i övrigt.

Vi tittade även på lämpliga platser att flytta bärbuskar till, jordförbättring och planteringsråd för att ge växterna bra förutsättningar i den torra och magra jorden, samt förslag på fleråriga och ätbara sällskap.

Med så mycket information, råd och idéer att ta del av, kände kunden ett behov av en sammanstälning av information med tillhörande skisser. I det här fallet fanns det ingen situationsplan att jobba ifrån så jag gjorde en grovskiss baserat på ett foto, skrev anteckningar och kom med några växtförslag när jag sammanställde mötet. Så här blev skisserna:

Skisskollage mini-trädgårdsdesignprojekt Vaxholm