Design för sluttande rabatt i söderläge – Trädgårdsdesign Vaxholm

En trött och lite eftersatt rabatt behövde ett ansiktslyft. Designen tar tillvara på de växter som trivs i slänten – framförallt olika torktåliga barrväxter och några trädgårdstokar. Vi lägger även till några fler trädgårdstokar, som är tuffa, har lång blomning och älskas av bina och kompletterar med perenner. Olika ”bäckar” av marktäckare rinner nerför slänten förbi ”hinder” av perenner eller buskar i rundade eller spretiga former (ungefär som stenar i en bäck) och hamnar i ett hav av lavendel. I en torr slänt i söderläge är det lätt att hitta växter som trivs och älskas av våra pollinerare. I det här trädgården finns det också andra blommande buskar och fruktträd på annat håll i trädgården.

Idéskiss och växtpresentation för en rabattdesign

För design av rabatter är ofta formerna givna, så det räcker med en växtpresentation och/eller skiss som sedan följs direkt av planteringsplan med tillhörande växtlista. Jag har en pragmatisk inställning till mina designuppdrag och tar bara fram de dokument och ritningar som kunden verkligen behöver – vilket är varför alla mina trädgårdsdesignprojekt, med undantag för Garden Express tjänsten, är skräddarsydda.

Planteringsplanen

En planteringsplan visar exakt var varje växt ska planteras, samt hur många på varje område. Koderna refererar till den detaljerade planteringsplanen där det även står information om planteringsavstånd.

Få hjälp med din trädgård

Vill du ta hjälp av Grubby Gardens att skapa din trädgård? Kontakta mig gärna så kommer vi tillsammans fram till ett upplägg för trädgårdsdesign eller rådgivning som passar just dig.