Wild haven – Trädgårdsdesign Stuvsta

Grubby Gardens har verkligen väckt liv i en trött trädgård. Nicky’s design har gett trädgården ett lyft där gamla och nya delar skapar en helhet. Att en del är sprillans ny syns absolut inte. Alla delar i trädgården harmonierar med varandra. Befintliga växter har flyttats så att de kommer mer till sin rätt. Folk som promenerar förbi stannar faktiskt och ger spontana komplimanger över hur fin trädgården är.

Inventering av växterna som redan fanns i trädgården och förslag på kompletterande plantor och buskar har varit till stor hjälp. Från att köpa växter på impuls och trycka ner dem där det fanns plats har jag nu en plan och struktur att följa så att de växter som nu köps kompletterar och lyfter fram trädgården som helhet.”

Anna, Huddinge

Sammanfattning Wild Haven“Wild haven a haven for bees, butterflies and other insects, and a haven for the family. A place to relax or hide away from the world, or to potter in the garden and stop to sniff at a flower or to watch the progress of a bumble bee.” Inte alla mina designprojekt sammanfattningar börjar med engelsk text, men den här familjen har kopplingar till mitt hemland, så det passade bra.

Situationsplan Wild Haven

Familjen hade nyligen gjort förändringar på tomten med ett nytt garage och ny uppfart längs östra delen av tomten. Trädgården är delvis uppvuxen, fast med ganska svårarbetade och mager jord, som har ett bitvis väldigt tunt lager matjord. Det finns en stenkista för dagvattenhantering i den stora rabatten, som gör att en i övrigt torr plantering har en fuktig svacka. Tomten har stora höjdskillnader och ligger på en brant södersluttning. Familjen önskade sig en färgrik insektsträdgård omramad av lummighet och med gömställen. Pulkabacken på västra sidan och diagonalt över trädgården mot stigen behöver vara kvar i några år till.

Skiss långsmala insektshotell

Skiss för 2 långsmala insektshotell bredvid garageuppfarten

Insekterna styr växtvalet – med strävan efter tillgång till nektar och pollen från tidig vår till sensommar, variation i blommornas form, olika boplatser och barnkammare. Några växter attrahera så kallad skadegörare, men sedan kommer rovinsekterna – det man vill åstadkomma är balans. Allt för att gynna en större mångfald av insekter. Ett exempel av denna balans är fläder-vinbär-rosor. Den svarta fläderbladlusen går inte på andra växter och vinbärsbladlusen kommer tidigt men är relativt harmlös. Både attraherar nyckelpigor och gör att de finns redan på plats när bladlössen börjar angripa rosorna.

Ängen styr färgpaletten, fast på ett lite annat sätt. Bland annat rosor, pioner och dagliljor ger stora färgklickar, medan en lugnare bas av blå-lila-vit används för att knyta ihop till en helhet. Det här är en vild trädgård, så färgklickarna kommer igen i mindre skala i andra blommor också. En svårskött slänt omvandlas till en torr äng.

Vy storarabatten

Vy stora rabatten – mot öster

Spiralformen, med eko i andra rundade eller snirklande former, skapar en tydlig struktur bland allt det vilda och friväxande. Timjan används för att mjukna upp några orubbliga kantstenar.

En flod av växter med lite större eller köttiga blad bryter av och ger ögat någonting lugn att vila på samt förstärker formen på den slingrande gången genom den stora rabatten. Träd, buskar och portaler ramar in och omfamnar trädgården för att ge en skyddande och lite undangömd känsla.

Vy söder delen av trädgården

Vy mot söder (örtspiralen ej inritade)

Skiss örtspiral

Skiss örtspiral

Med materialvalet siktar jag mot att förstärka den vilda känslan och skapa flera boplatser för insekter, genom att t.ex. använda stenar i olika storlekar för rabattkanten in mot trädgården och att göra portaler av oregelbundna grenar.

Död ved används för insekternas skull, men också för att hålla jorden på plats och, så småningom, bevara fukt.

Blev det några ätbara perenner? Javisst, en och annan smög sig in i rabatterna, bland annat funkia, kärleksört och pipört.

Familjens stora kreativitet och kunnighet kommer väl till pass för att skapa spiralformad sittbänk, insektshus, fetbladsspiral och alla portaler!

Före- och efterbilder

Familjen kommer att anlägga själva i etapper. Här kommer bilderna från etapp 1 där de har lagt om de befintliga stenarna för att få till den spiralformade gräsmattan och anlagt området närmast den nya garageuppfart.

Före - här syns området för etapp 1 och hur stenarna såg ut från början.

Före – här syns området för etapp 1 och hur stenarna såg ut från början.

Här börjar spiralformen efter stenarna har flyttats

Efter – till och med de orubbliga kantstenarna har flyttats. Familjen har skapat en rak och tydlig början till den spiralformade gräsmattan.

Etapp 1 är nu anlagd.

Etapp 1 är nu anlagd. Det enda som saknas är tre blåbärstrybuskar längst fram i mittendelen samt två klätterrosor på varsin sida av rosenbågen.

Nyplanterad rabatt framåt hösten

Den nyplanterat rabatt framåt hösten. Perennerna börjar fylla ut sin plats, men buskarna och klätterväxterna behöver lite mer tid på sig.

Bergenia

Befintlig bergenia återanvänds och flyttas, tillsammans med funkia för att forma en lugn grön flod längs den nya trappa/stig

Kantnepeta

Kantnepeta, Nepeta x faassenii ’Walkers Low’ är en väldigt bra insektsväxt och kommer att återkomma i stora sjok över hela den stora rabatten för att knyta ihop och skapa lugn bland de olika färgklickar.

Få hjälp med din trädgård

Vill du ta hjälp av Grubby Gardens att skapa din trädgård? Kontakta mig gärna så kommer vi tillsammans fram till ett upplägg för trädgårdsdesign eller rådgivning som passar just dig.