Tjänster

Det är inte bara det estetiska som är viktig med trädgårdsdesign, utan det är även viktigt att forma trädgården efter de praktiska faktorerna. Alltså designar efter hur du lever ditt liv och efter platsens förutsättningar. Utöver detta är jag mån om att bevara det som kan bevaras (växter och material), att ta tillvara regnvatten och att skapa ett fungerande kretslopp.  Och så är det livsviktigt att gynna biologisk mångfald.

Jag erbjuder allt från kompletta designprojekt, till rådgivning om mindre justeringar.

Läs även: Är en trädgårdsdesign med Grubby Gardens rätt för oss? om du har funderingar.

Uppstartsmöte

Alla trädgårdsdesignuppdrag inleds med ett uppstartsmöte där syftet är att lära känna dig och trädgården och dina praktiska, estetiska och själsliga behov och önskemål.

Alla möten sker helt utomhus under pandemin.

Pris Uppstartsmöte

Pris Uppstartsmöte: 3 000 kr Inkl. moms

Resande inom Storstockholm ingår

Trädgårdsdesigntjänster

Ett trädgårdsdesignprojekt levereras i form av ritningar och dokument. Men det som du egentligen får är en unik plan för att förändra din trädgård från en plats som drar din energi till en oas som ger dig energi.

Efter uppstartsmötet skräddarsyr jag en offert som är anpassad efter just dina behov och som du sedan kan ta ställning till.

Innehåll i ett trädgårdsdesignprojekt 

Du som kund är delaktig i varje steg av projektet. Vi börjar ofta med att hitta och skapa ”rum” i din trädgård, med hjälp av ritningar funktionsplan och idéskiss. Nästa steg är att bygga dessa rum och att hitta en röd tråd som ger en estetiskt tilltalande helhet. Då har man en illustrationsplan med tillhörande 3D-vy(er), enkel lista med växtförslag och ett idékollage till sin hjälp. Tredje och sista steget är en detaljinredning med planteringsplaner, eventuell markplaneringsplan och en detaljerad växt- och materiallista. Du kan sedan använda dessa dokument som underlag för anläggnings-/konstruktions-offert och växtinköp oavsett om du anlitar någon eller utför jobbet själv.

Vilka ritningar och dokument som behövs är väldigt individuellt. Här kan du se exempel på några ritningar.

Tillägg 

Du kan beställa följande tillägg som en del av din trädgårdsdesignprojekt:

  • Belysningsstrategi och plan
    Ljussättning av utomhusmiljöer är ett samspel mellan att möta våra egna behov och att ta hänsyn till det vi behöver göra för att skydda nattlevande djur och insekter. Detta kallar jag ett samspel hellre än en begränsning eftersom jag ser att vi kan tillfredställa de olika behoven med bara lite kreativitet och omtänksamhet. Grubby Gardens erbjuder därför både en ritning med förslag på armaturer och var de ska placeras samt en strategi för hur du kan använda belysningssystemet på bästa sätt.
  • Skötselplan
    En skötselplan beskriver det som behöver göras i din trädgård under årets gång för att ta hand om din trädgård och dina nya växter. Detta är en ovärderlig hjälp om du inte är så van vid trädgårdsskötsel och vill att din trädgård ska få bästa möjliga omvårdnad och utveckling. Skötselplanen är dessutom ett bra underlag om du vill köpa in skötseltjänster.

Pris Trädgårdsdesign

Enligt offert.

Priset för en trädgårdsdesign ligger normalt mellan 7 000 – 45 000 kr inkl. moms.

Priset beror på trädgårdens storlek och komplexitet och projektets omfattning.

Från design till färdig trädgård

Vi medverkar gärna under hela projektet, från design till färdig trädgård.

Detta gör vi bäst genom att vara på plats under hela projektet och jobba praktiskt – oftast med fokus på förberedande av växtbäddar, plantering och skötsel – samtidigt som vi leder projektet. Som ett resultat av detta arbetssätt får vi full koll på allt som görs i trädgården, vi ser snabbt om det har blivit missförstånd och vi finns till hands när frågor uppstår. Vi får även möjlighet att göra finjusteringar som alltid behövs när ritningar omsättas till verklighet, speciellt när man jobbar med levande material. För större projekt arbetar jag ofta tillsammans med Karin Widlund, Solstigens Trädgårdsbyrå.

Vill du istället anlita en anläggningsfirma eller anlägga själv, kan en genomgång av ritningarna med den som kommer att göra anläggningsarbetet spara mycket tid och säkerställa att trädgården blir som vi hade tänkt oss, och jag hjälper mer än gärna till med växtinköp och plantering.

Medverkan under plantering/anläggning

Pris: Plantering 650 kr/timme, projektkoordination 950 kr/timme inkl. moms.

Trädgårdsrådgivning

Om du bara önskar tips och råd om en mindre del av trädgården, kan en trädgårdsrådgivning passa utmärkt. Likaså passar en trädgårdsrådgivning om du vill få idéer om vad du kan göra för att bättre gynna biologisk mångfald, eller för att introducera ätbara perenner i din trädgård.  En trädgårdsrådgivning består av ett par intensiva timmar på plats i trädgården. Du håller i pennan.

Bestämmer du att gå vidare med en trädgårdsdesigntjänst efter en trädgårdsrådgivning så får du det kompletterande uppstartsmötet kostnadsfritt.

Trädgårdsrådgivning

Pris: 3 000 Kr inkl. moms.

Resor inom Storstockholm ingår.

3d_vy_with frame
Illustrationsplan 1
Illustrationsplan 2