Trädgårdsdamm – design

Vi är mitt i processen att anlägga en damm hemma i trädgården. En takvattendamm för att vara exakt. Jag vill gärna berätta för dig hur jag tänker, men efter en intensiv vår är jag inte så sugen på att göra ännu en trädgårdsritning – så jag försöker förklara med hjälp av foton. Hoppas att det går att förstå!

Målbild för vår trädgårdsdamm

Istället för asteroidnedslaget som är verkligheten just nu, försöker jag tänka på den här målbilden när jag tittar på vår damm…

Vad är en takvattendamm?

En takvattendamm är helt enkelt en damm som samlar vattnet som faller på ditt tak. Ibland kan dessa användas som bevattningsdamm och ibland bara ett sätt att ta tillvara vattnet som faller på taket. Dessvärre finns det förvånansvärt lite information tillgänglig om just denna kombination – en damm som samlar vattnet från taket och används för bevattning. Men jag har samlat på några bra källor av information – se referenser!

 

Några utmaningar

Hela trädgården lutar.

Det är bra att trädgården lutar i och med att det kommer vara lätt att leda vattnet från taket till dammen. Utmaningen ligger dock i att själva dammen kommer befinna sig i en slänt. Men lösningen ligger i problemet – man vill ju kunna sitta vid dammen och i en liten trädgård (som är fylld med växter) finns det inget utrymme för en sittplats. Därför ska vi försöka skapa en sitt-trappa på övre kanten av dammen.

Huset (och trädgården) är byggd på sprängsten.

Det är stenarna som bestämmer – nu när vi har fått ut alla stenar som går att lyfta får vi anpassa oss efter formen som blev. Så vi får vara uppfinningsrika för att skapa olika djup i dammen och försöka se till att olika djur kan ta sig ur vattnet.

Dammen blir liten

Eftersom trädgården är så liten så kan inte dammen vara särskilt stor heller – detta gör att vattennivån kommer variera ganska mycket på grund av avdunstning (även om vi inte använder den till bevattning). Därmed får vi jobba extra hårt på att se till att dammduken inte syns och för att försöka hålla kvar vatten i alla de olika delarna av dammen.

 

Syftet med dammen

Jag hoppas på så mycket från vår damm. Här kommer några tankar kring varför jag ville ha damm.

  • Att skapa en viktig biotop i trädgården. Att anlägga en damm – oavsett hur liten – är en av de bästa åtgärdar du kan göra för biologisk mångfald i din trädgård. Trädgården (och vi) får värdefulla ekosystemtjänster från den ökade biologiska mångfalden som vi förhoppningsvis kommer få med dammen.
  • Att ta tillvara allt vatten som faller på tomten året runt och dirigera den dit den behövs. Genom att ta tillvara mer regnvatten ökar vi vår resiliens när torkan kommer. Med nuvarande lösningen har vi regntunnor som bara samlar vatten under växtsäsongen
  • Med dammen hoppas vi med tiden få besök från bland annat grodor och paddor. Dessa hoppas jag i sin tur gillar att äta snigelägg…
  • En vattensamling hjälper att reglera temperaturen i trädgården
  • Överskottsvattnet från dammen är tänkt att komma planteringarna tillgodo i skogsträdgården

Dammens design

Vatten från de två stuprören leds i en slingrande rännil neråt mot dammen

Vatten från de två stuprören leds i en slingrande rännil neråt mot dammen

Det övre stupröret (syns inte på bilden) leds under altanen/trappen till stupröret i bilden. Rännilen kommer gå under skiffergången och genom kaninens yttre inhägnaden (Detta är inte riktigt förhandlat med kaninen ännu…)

Ett försök att visa tankarna med skiffergången vs smågatsten rännil/gång

Ett försök att visa tankarna med skiffergången vs smågatsten rännil/gång

Jag klurade länge på hur jag skulle få ihop de olika stenmaterialen som behövs och få dessa att kännas som de tillhörde trädgården. Vi har skiffer redan som går i en kurva runt plommonträdet (och kanininhägnaden) så detta vill jag skulle fortsätta runt dammen ner till de grus/flis gångarna i skogsträdgården (mer om dessa snart). Men en rännil kan inte göras av skiffer. Så det blev en rännil i smågatsten som fortsätter i en gång i samma material. Denna smågatsten kommer på sätt och vis skära igenom skifferns S-form. Fast i ett slingrande mönster – det skulle ju vara knasigt att plötsligt ha raka former i en trädgård som våran!

Själva dammen sett från en annan vinkel.

Själva dammen sett från en annan vinkel.

Svårt att se på en bild men dammens kant till vänster i bilden är högre än kanten till höger. Detta är tänkt att lösas med en sitt-trappa på den högre kanten. Lite klurigt eftersom det finns en gigantisk sten på precis fel ställe. Fortsättning följer…

Målet är att försöka få till en sumpzon (ca 10cm djup), ett område som är ca 40cm djup samt en djupare del. Flacka stränder åt alla håll hade varit en dröm – på vissa ställen blir det bråddjup. Detta ska jag förhoppningsvis kunna lösa med att strategiskt placera stenar i vattnet.

 

Att ta hand om överskottsvattnet från dammen.

Som ganska mycket annat i min trädgård är detta ett experiment…

En swale (ett engelskt ord som ibland översättas till svaldike) är ett sätt att sakta ner vatten när den rinner nerför en slänt och försöka få vattnet att sjunka in i marken istället för att rinna bort på ytan. Diket grävs nästan på konturerna och fylls med material som kan tänkas hjälpa vatten att sjunka ner som t.ex träflis eller smågrenar.

Det finns en hel vetenskap om swales, men eftersom jag har väldigt ont om plats i min trädgård har jag inte råd att ha sådana diken utan mina swales har två funktioner – att få vattnet att sjunka ner i marken och som gång. Därför har vi använt en kombination av träflis och makadam för att skapa gångar/swales i vår skogsträdgård. Nu är tanken att överskottsvattnet från dammen ska rinner ner i dessa gångar. Gångarna ligger inte på själva konturerna utan varje del av gången lutar lite – som ett sätt att gardera mot 100-års regnet.

Överskottsvattnet från dammen är tänkt att åka ner i befintliga svaldiken och kommer växterna i skogsträdgården tillgodo.

Överskottsvattnet från dammen är tänkt att åka ner i befintliga svaldiken och kommer växterna i skogsträdgården tillgodo.

Gick allt detta att förstå? Hör gärna av dig om du har frågor. Eller förhoppningsvis klarnar bilden allteftersom arbetet med dammen fortgår.

Mer om vatten och att hjälpa biologisk mångfald

Vatten i trädgården är ett utmärkt sätt att förbättra situationen för biologisk mångfald i din trädgård. Det är också väldigt viktigt att vi ta tillvara regnvatten. Läs gärna mer om vattentänk i trädgården

Det finns mycket annat du kan göra för att hjälpa biologisk mångfald också – i inlägget biologisk mångfald i din trädgård finns information och förslag samt länkar och referenser för fördjupning i ämnet.

Missa inga blogginlägg!

Prenumerera gärna på nyhetsbrevet! Den kommer en gång i månaden med info om alla blogginlägg samt andra nyheter och tips. Du anmäla dig genom att trycka på ”prenumerera” knappen längst till höger eller längst ner på din skärm, och fylla i formuläret med namn och epost-adress. Du får även en bonus PDF. Vad PDF:n handlar om kan du läsa om på bloggens introsida. Välkommen!

Varma hälsningar

Nicky English

Referenser

[1] ”Gaia’s Garden – A guide to home-scale permaculture” av Toby Hemenway (En väldigt bra bok på engelska. Information om swales finns bla på sidorna 99-102)

[2] ”Permakultur” Framtiden i din trädgård” av Ylva, Johan och Siri Arvidsson (information om både dammar och swales från sidan 28 och framåt)

[3] Borrabo Permakultur har bl.a. två väldigt bra videos om att takvattendammar på deras YouTube kanal. Del 1 & Del 2

Dela till dina vänner…

0 kommentarer

Skicka en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *