Undvika ogräs

Med mina två andra inlägg om att tänka om och eventuellt ha nytta av ogräs har jag försökt att minska stressen kring oönskade växter i trädgården. Men ibland vill man ändå inte ha ogräset. Här kommer några tips för att undvika och minska på ogräsproblem.

Täck bar jord

Som jag har skrivit tidigare här så är ogräs naturens sätt att läka sår, dvs täcka bar jord, och förbättra jorden som ett första steg i en gradvis utveckling mot en skog. Genom att se till att alltid hålla jorden täckt kan du förhindra att fröogräs, dvs ogräs som sprider sig med frö, får fäste i dina planteringar. När man täcker jorden för att undvika ogräs, är det du egentligen gör att se till att solen inte når ner till marken, där ogräsfröerna ligger. På sikt görs detta jobb bäst med växter. Vissa växter är bättre än andra på att förhindra ogräs.

Gråtimjan och backtimjan gör sig bäst i full sol och torr och näringsfattig jord.

Gråtimjan och Backtimjan är både mattbildande perenner men de är lite för låga för att hålla bort solen från jorden och ogräsfröerna. De gör sig bäst i torr och näringsfattig jord i full sol eftersom det är färre ogräs som klarar sig i den miljö.

Vissa växter gör jobbet alldeles för bra och kan dessutom kväva andra, önskvärda växter, om de planteras på fel plats eller i fel kombination. En skötselfri rabatt finns inte, men om du planerar dina planteringar så att växterna, när de är etablerade och har vuxit till sig som de ska, tillsammans gör att solen når inte ner till ogräsfröerna på marken, så kommer du få mindre jobb med att rensa ogräs.

Röd sockblomma är en bra marktäckare under buskar och träd

Epimedium rubrum, röd sockblomma är en väldigt effektivt marktäckare. Den föredrar näringsrik, något fuktig jord i något skuggigare lägen. Den är bäst som marktäckare under buskar och träd då den kan konkurrera ut andra perenner. Dessutom är det bra att veta att den tar tid att etablera sig!

Under tiden kan du även täcka jorden med annat organiskt material såsom nedklippt växtdelar eller täckbark. Då lägger du bara på materialet på ytan. För att brytas ner tar det organiska materialet näring från jordens översta centimeter (ungefär) vilket även det förhindrar ogräsfröer från att växa. Det viktiga här är att bara lägga materialet på ytan och inte mylla ner det. Klipper du ner dina vissna perenner på våren och lämna bitarna i rabatten så täcks marken tills perennerna har kommit igång samtidigt som jorden förbättras.

Köp ogräsfri jord

Om du har ett större projekt på gång och behöver köpa anläggningsjord, se till att köpa jord som är garanterat fri från fleråriga rotogräs (ogräs som sprider sig med sina rötter). Jordtillverkarna har gjort detta antigen genom att sålla med ett mycket finmaskigt såll eller genom värmebehandling, eller både och. Ibland hör du att ogräsfri jord är helt död och ingenting växer i den. På sätt och vis stämmer detta. Kollar du ingredienslistan för anläggningsjord på till exempel Hasselfors Garden eller Rölunda Gård så ser du att deras jord innehåller även andra ingredienser som tillför mull och näring utan att tillför ogräs och det är det du behöver göra själv om du köper ”ren” värmebehandlad jord.

Bli av med fleråriga rotogräs

Om det går, så är det allra bästa för både miljön och plånboken att använda den jord som redan finns på platsen. Detta är kanske en klen tröst till den som har drabbats av ett elakt ogräs. Det finns dock sätt att bli av med fleråriga rotogräs. Här kommer några tips.

 • Täck marken med ogräsduk under flera säsonger.
  Under tiden kan du även plantera träd och buskar igenom duken, genom att klippa ett kryss i duken i lagom storlek för rotklumpen. Duken kan göras något mindre ful genom att täcka med träflis eller täckbark. För tunnare ogräsduk är det absolut nödvändigt att täcka den eftersom de inte tål solen.
  Innan du lägger på markduken klipp ner ogräset under duken. Detta för att säkerställa att duken får ordentlig kontakt med marken. Du behöver även se till att duken är ordentlig förankrat av samma anledning, och för att se till att den inte blåser bort förstås.
  Har du en befintlig plantering som har invaderats av rotogräs är den här metoden lite svårare, men den går. Det kan vara värt att gräva upp perenner, spolar av all jord från rötterna och plantera tillfälligt i stora krukor. Då behöver du bara ta hänsyn till buskar och träd när du lägger ut din ogräshämmande markduk.
  När du använder den här metoden behöver du tänka extra på kanterna.
  Just vid kanterna av en ogräsduk så växer det allra bäst eftersom det förmultnande ogräset under duken gör jorden mer näringsrik. Du kan lägga duken mot en rabattkant i metall eller sten eller någonting tillfälligt men med liknande funktion. Detta gör även att duken är skyddad från gräsklipparen eller trimmern.
  Vetter din rabatt mot annan mark som du inte har kontroll över och där ogräset också finns kan det vara värt att gräva ner en rotbarriär. Vissa ogräsrötter är alldeles för djupa för att detta ska fungera helt, men du kan åtminstone hejda spridningen en del.
  Ta inte upp duken för tidigt. Forska i just dina ogräs och ta redo på hur länge ogräsduken behöver ligga kvar för att utrota ogräset.
 • Bygg upphöjda bäddar, täck jorden med ett tjockt lager wellpapp eller tidningspapper och lägg sedan på ny (ogräsfri) jord. Då kan du odla under tiden du täcker dina ogräs. Tänk även här på kanterna – jorden bör vara täckt även ca 50 cm ut från din upphöjda bädd.
 • Odla ettåriga växter på platsen tills du är säkert på att du har lyckats trötta ut det fleråriga rotogräset. Fördelen med detta är att du kan gör en riktigt grundligt ogräsrensning på vår och höst samtidigt som du håller efter ogräset så gott du kan under säsongen.
 • Klipp ner ogräset regelbundet för att trötta ut det och förhindra att den sätter frön. Även denna metod kan ta flera år, men det kan fungera till exempel om det är ett stort område du vill rensa. Det sägs att både kirskål och åkerfräken kan tröttas ut på det sättet, men nedklippning måste vara regelbunden.
 • Ta redo på vad ogräset gillar och inte gillar och se om det finns någon åtgärd du kan göra för att försvåra livet för det.
  Jag har problem med bland annat åkerfräken på min kolonilott. Den trivs i den kompakta jorden. Jag vet redan att ju bättre och mer mullrik jorden är, desto lättare är det att rensa bort åkerfräken, men jag har nu även hört att åkerfräken inte gillar träaska. Träaska ska bara appliceras i väldigt små mängder, men jag tänkte prova lite försiktigt i år med att mylla ner lite i en av mina värst drabbade bäddar. Jag återkommer med en rapport om några säsonger…

Summering

Det finns ogräs för alla sorters jord. Om du tänker som moder Natur så kan ditt liv med ogräs bli lite lättare – antigen genom att uppskatta den roll som vissa ogräs har på platser där de inte skadar annat, önskad växtlighet, eller genom att försöka efterliknar naturens strävan att läka det sår som bar jord egentligen är.

Dela till dina vänner…

0 kommentarer

Skicka en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *