Utrota ogräs – från hängmattan

Vi brukar definiera ogräs som någonting som växer där man inte vill ha den. Detta kan man lösa på två sätt. Antigen försöker vi ta bort ogräset eller så kan vi tänka som så att den får växa där trots allt. Att vilja ha bort ogräset innebär först ett stressmoment då vi betraktar den oönskade växten och känner att vi måste göra något åt den och sedan ett arbetsmoment för att få bort den, eftersom vi givetvis aldrig skulle kunna tänka oss att använda gifter. Om du förstår vilken nytta ogräs ibland kan göra så kanske du åtminstone blir mindre stressad av att du inte hunnit rensa bort den!

Ogräs läker sår

Över kanske hundratals år har det växt fram någon slags trädgårdsideal som yttrar sig i sammetslena kortklippta gräsmattor och välstädade rabatter för att inte tala om kökslandet som förberedas för vintern genom att städa bort all växtlighet. Det kan ibland kännas som någon slags social plikt att sköta sin trädgård och hålla den prydlig.

Naturen vill någonting annat. Naturen vill inte ha bar jord eftersom mikrolivet kan skadas eller jorden kan spolas eller blåsas bort. Därför har ett gäng växter utvecklats som är experter på att snabbt dyka upp och läka det sår som bar jord är. De har strategier för detta som till exempel att kunna sprida sig väldigt effektivt med rötter eller fröer eller att deras fröer kan överleva åratals i jorden i väntan på när de behövs. Det vi brukar betrakta som ogräs är så kallade pionjärer – de är först på plats när jorden blir bar. Det finns ogräs eller snarare vilda växter som trivs på alla sorters jord. Om platsen lämnas orörd av mänskliga händer så jobbar dessa ogräs på med att förbättra jorden. Så småningom, i alla fall i Sverige, blir jorden så pass näringsrik och lucker att dessa pionjärogräs ersätts av buskar och träd. En vacker dag ramlar ett träd, det uppstår ett nytt sår och hela processen börjar om igen.

När vi städer i rabatterna och kökslandet och lämnar bar jord skapar vi ”sår” som ogräset försöker läka.

Vilda blommor i gräsmattan

Växte det också fina vilda blommor i din gräsmatta sommar 2018 när det var så torrt? Naturen försökte läka sår även då.

Ogräs främjar biologisk mångfald

Ekosystemet är ett väldigt sinnrikt system av en mängd olika växter och djur som är beroende av varandra. De vilda växterna har utvecklats i samma ekosystem som de insekter som finns och som hämtar sin mat och kanske utför pollinering av växterna eller själva blir mat åt fåglar eller andra djur. Det är därför att de vilda växterna, som ibland klassas som ogräs, är så viktiga när vi vill gynna biologisk mångfald. Visst finns det odlade växter som gör underverk i att attrahera insekter och främja biologisk mångfald, men de inhemska växter som har utvecklats sida vid sida tillsammans med alla insekter och vilda djur gör jobbet ännu bättre.

Ogräs är ofta näringsrikt

Eftersom ogräs bidrar till att förbättra jorden genom att till exempel hämta näring genom djupa rötter, så är många ogräs också näringsrika i sina ovanjordiska delar. Om ogräset också är ätbart så är dess fördelar för oss människor uppenbara. Icke ätbara näringsrika ogräs kan ofta användas som naturlig gödsel istället.

Utrota ogräset från hängmattan?

Jag har fullt förståelse för att ogräs kan vara väldigt besvärligt när den tränger undan andra växter genom att roffa åt sig vatten, näring och ljus. Vissa växter vill man helt enkelt inte ha heller. Men, när sommaren kommer, om du ser en maskros i gräsmattan, eller nässlor som växer längst bort i trädgården kanske du känner aningen mindre stress. Kommer det kanske en humla surrande? Har du hjälpt till att läka ett sår och främja biologisk mångfald utan att ens lämna hängmattan?

Maskros och pärlhyacint

Är inte ogräs ofta ganska vackert också?

Dela till dina vänner…

0 kommentarer

Skicka en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *