Vildbin – inte farliga?

En tredjedel av vildbiarterna i Sverige är utrotningshotade. De behöver hjälp lika mycket för vår skull som för sin egen. Du kanske är tveksam till att ha bin nära huset, men faktum är att de insekter som flyttar in i ett insektshotell är ofarliga för människor. Jag har dock saknat en förklaring av varför de är ofarliga. Så jag tog redo på det. Jag hoppas att det kan hjälpa någon annan och det även leder till att fler väljer att sätta upp insektshotell och plantera växter som hjälper våra pollinatörer.

Ingenting att oroa sig för

Insektshotell, Wij Trädgårdar

Insektshotell, Wij Trädgårdar

Hur kan det kommer sig att de bin och getingar som använder insektshotell inte är farliga? Alla har ju besvärats av alltför närgångna getingar när de försöker njuta av middagen utomhus. Då hjälper det att förstå mer om dem som bjuds in när du sätter upp ett insektshotell eller en bi-holk.

Sociala vs solitära insekter

Något förenklat finns det sociala och solitära insekter.

Sociala insekter bor i ett gemensamt bo där avkomman vårdas och skyddas av andra i samhället. Dit hör bland annat honungsbi, några humlearter och sociala getingar. De allra flesta av dessa är fredliga men kan i nödfall försvara sig med en giftgadd.

Resten av alla insektsarter i Sverige är solitära. Detta betyder att honan och hanen möts bara för att para sig och att efter honan har lagt sina ägg får avkomman klara sig själv utan hjälp av någon förälder.

Bygger du ett insektshotell så är det solitära insekter som flyttar in.

Sticks de?

Eftersom solitärbin inte har ett samhälle att försvara, har de inte behövt utveckla sina giftgaddar på samma sätt som de sociala bina. Givetvis försvarar den sig om den provoceras, men i de flesta fall är gadden så svag att den knappt påverkar människohud. Alla bina livnär sig som bekant på nektar och pollen så de behöver inte giftgadden för att få mat.

Hur är det med solitära getingar? Getinghonan samlar ett matförråd till var och en av sina avkommor som sedan lämnas ensam för att äta upp maten allteftersom den växer. Detta matförråd består av förlamade men levande fjärils- eller skalbaggslarver. Getinghonans gadd behöver endast vara tillräckligt stark för att komma igenom den mjuka undersidan av larven. Det måste finnas tillräckligt mycket gift i gadden för att göra larven orörlig men inte så mycket att den dör – annars finns det risk att bytet ruttnar innan den äts upp. Solitära getingar precis som solitärbin har helt enkelt inte den utrustning som skulle göra dem farliga för människor och de har inte heller behövt utveckla ett beteende för att försvara sitt bo.

Besvär vid matbordet?

Alla getingar är rovdjur. De är köttätare som larv och vegetarian som vuxen.

De sociala arbetargetingarna serverar kött från döda djur till sina larver kontinuerligt. Det är därför sociala getingarna ibland kan attraheras till det kött vi lagar på grillen. Solitära getingarna däremot ger bara levande byte till sin avkomma, vilket gör vårt grillkött ointressant för dem.

Larverna av sociala getingar producerar en sockerhaltig lösning som äts av arbetarna i utbytet mot köttet som larverna mats med. På sensommaren finns det ingen tillgång till denna eftersom larverna nu är uppvuxna. Det är därför sociala getingarna attraheras till frukt och sötsaker som erbjuds på våra fikabord.

Det här utbytet av socker mot kött finns inte hos solitära getingar, utan den vuxna solitära getingen uppsöker nektar på blommor vid behov.

Källor

Information om getingar hämtades från SLU Artdatabanken

Information om solitärbina hämtades främst från https://naturochtradgard.se/2008/01/01/bibatterier-kan-oka-skorden/

Dela till dina vänner…

2 Kommentarer

 1. jimmie

  ”Eftersom solitärbin inte har ett samhälle att försvara, har de inte behövt utveckla giftgaddar. Givetvis försvarar den sig om den provoceras, men i de flesta fall är gadden så svag att den knappt påverkar människohud. ”

  VA? först skriver ni att dom inte har utvecklat nån giftgadd. Och sen att dom försvarar sig vid provocering men att gadden är för svag för att påverka oss.
  Hur ska ni ha det har dom en gadd eller inte.

  Svara
  • Nicky English

   Hej Jimmie,
   Tack för din kommentar! Ibland blir man lite hemmablind, så jag uppskattar att du tog dig tid att ge återkoppling. Nu har jag uppdaterat texten och hoppas att den har blivit tydligare.
   Varma hälsningar
   Nicky

   Svara

Skicka en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *