Vattentänk

Att designa kring vatten i din trädgård är lite av en ingenjörskonst. Varje trädgård har sina egna förutsättningar och möjligheter och varje trädgårdsmänniska har specifika önskemål. Enligt P1 Klotet var 2019 det tredje året med torka, och vi hade den lägsta grundvattennivån sedan mätningarna började på 1970-talet. Nu på våren 2020 efter en snöfattig vinter och väldigt lite regn under våren, är vattenbrist återigen en oro. Här kommer några tips och inspirationstankar kring vatten.

Drömläget skulle ju egentligen vara att helt kunna slippa att använda det värdefulla rena kranvattnet till bevattning av våra trädgårdar. Tänk om vi kunde använda enbart spillvatten och regnvatten till våra odlingar! Det finns eldsjälar som har lyckats designa system där det så kallade gråvattnet, såsom bad-, disk- och tvättvatten från huset, kan återanvändas i trädgården vilket är väldigt inspirerande, men den möjligheten finns tyvärr inte överallt av olika anledningar.

Vattentunna klädd i rosenböna

Vår vattentunna som står vid entrédörren av praktiska skäl, döljs av en dräkt av grönska.

Minska behovet av vatten

Det första steget i att minska användning av kranvatten i trädgården är att minska behovet av bevattning.

  • Tankar kring alternativ till gräsmatta fick ett eget blogginlägg här.
  • Att välja rätt växt till rätt plats är också viktigt – en törstig växt i en torr jord kommer inte utvecklas optimalt hur mycket du än vattnar och pysslar om den.
  • Etablerade träd, buskar och perenner klarar sig mycket längre utan bevattning än till exempel ettåriga blommor och grönsaker, förutsatt att de växer på rätt plats för deras behov. Då kommer man helt osökt in i världen av ätbara perenner, vilket är speciellt lämpligt om det är bladgrönsaker som du gillar bäst.
  • Jag odlar gärna båda ettåriga och fleråriga grönsaker och blommor och det finns flera knep för att minska vattenanvändningen för de känsligare ettåriga växterna. Täckodling och hugelbäddar (eller hugelkultur) är bra metoder för att minska behov av vatten. Men när du vattnar, se till att vattna nära rötterna (använd aldrig spridare) och vattna tidig morgon, speciellt om du har snigelproblem, eller kvällstid då vattenavdunstning är mindre.

Regnvatten – sakta ner och absorberar

Det allra bästa är ju förstås om regnet som faller ner gratis från himlen kommer till användning i trädgården. Detta är inte fullt så enkelt som det låter. Om du, som jag, har en torr slänt som utgångspunkt; har du någonsin varit och skrapat lite på jordytan efter ett stort skyfall och undrat hur jorden kan vara så torr bara någon millimeter ner efter så mycket regn? Torr, bar jord har oerhört svårt för att absorbera vatten. Om den dessutom finns i en slänt så rinner vattnet bort ännu fortare utan att sjunka ner i jorden. Lösningen är att se till att jorden alltid är täckt av organiskt material. Jorden skyddas och den ojämna ytan gör att vatten har lätt att tränga ner i jorden. Gillar du inte att ha växtrester liggande i rabatterna så lägg på barkmull. Det allra bästa är att se till att all jord är täckt av växtlighet – det är det naturen vill.

Att täcka jorden med organiskt material har två funktioner – delvis att skydda jordens yta, men också att, med hjälp av maskarna, ökar mullhalten i jorden vilket i sin tur ökar jordens möjlighet att absorbera vatten och ta tillvara varenda droppe regn. Har du en yta som du håller på att förbereda för nyplantering kan du självklart även hjälpa till genom att gräva ner kompost, biokol eller barkmull.

Även ett lager grus kan hjälpa till att fånga regnvattnet. Det självkara plats för grus är ju förstås i en grusträdgård, men grus kan även hjälpa till att förbättra en tung lerjord. Du kan helt enkelt lägga på ett lager grus i till exempel 4-8 fraktion och låter tyngdkraften gör jobbet med att gräva ner stenarna. När det gäller grus för förbättring av lerjord är det väldigt viktigt att undvika att blanda in noll-fraktionen (typ sand) annars får du istället jord som mest liknar betong.

Vill du öka möjligheterna att sakta ner regnvattnet ännu mer så kan du gräva så kallade swales som är små diken som grävs nästan längs markens konturer (ju brantare backen är ju viktigare det är att se till att det även finns möjligheter för vattnet att rinna bort från ditt dike vid kraftigt regn) och fyll även de med organiskt material som kvistar, halm, löv mm så att det blir en luftig blandning så vattnet lätt kan tränga ner och sedan fortsätta sin vandring nedåt under jorden.

Regnvatten – samla in och leda dit du behöver det

Har du möjlighet att samla vattnet från byggnadstak i en vattentunna eller en damm så kan du förlänga tiden då du kan vattna med regnvatten istället för kranvatten. De vattentunnor som finns att köpa är inte alltid så snygga men du kan klä in den med någon sorts konstruktion eller med växtlighet. Hittar du en vattentank i lämplig storlek och som inte tidigare använts för giftiga vätskor så kan en möjlighet vara att gräva ner den och använda pump för att få upp ditt vatten.

En damm ger inte bara möjlighet att samla vatten utan även att skapa ett nytt ekosystem med tillhörande växter, insekter och djur.

Det finns två viktiga saker att tänka på när du gör planer för regnvatteninsamling:

  1. Säkerhet
  2. Vatten är tungt

Oavsett hur liten vattentunnan är så bör den ha ett lock som sitter fast om det vistas småbarn i området – vatten är väldigt spännande för små barn. När det gäller damm kan detta lösas antingen genom att bygga t.ex. ett staket runt eller genom att lägga någonting i stil med armeringsnät strax under ytan.

Om du inte har möjlighet att samla vattnet precis där du vill använda det försök att tänka ut det minst arbetskrävande sätt att transportera vattnet dit det behövs. Det är här ingenjörskonsten kommer in. Du kan använda dig av tyngdkraften, det faktum att vatten som är ihopkopplat på något sätt till slut vill uppnå samma nivå eller mekanismer från VA-världen såsom flottör eller pump. Det finns bland annat soldrivna bevattningssystem som kan vara en tids- och energibesparande investering.

När du ställer ut din regntunna som du tänker använda för att fylla vattenkannan, se till att det går att ställa vattenkannan under kranen. Det är bra att kolla att detta fungera innan tunnan fylls med det tunga vattnet!

Spillvatten

Även om du inte har möjlighet att skapa ett system för att ta hand om husets gråvatten, så kan du ändå tänka på att försöka samla på vattnet som används i uteduschen eller utekökets diskho och leda det dit du har behov av bevattning. I det här fallet är det viktigt att använda miljövänliga rengörings- och tvättmedel, eller kanske undvika de helt.

En så enkel åtgärd som att ställa en vattenbalja i diskhon för att samla vattnet från grönsaksrens eller en hink i duschen för att samla en del av vattnet som skvätter runt kan göra att du kan hålla känsliga växter levande under torra perioder.

Summering

Även om det här har varit ett väldigt bildfattigt inlägg, hoppas jag att du har kunnat hämta lite inspiration till hur du kan designa smartare för att minska behovet av bevattning i din trädgård och även kanske samla in regn- eller spillvatten på ett smartare sätt.

Referenser

[1] P1 Klotet om grundvattennivån. https://sverigesradio.se/avsnitt/1270816

Dela till dina vänner…

0 kommentarer

Skicka en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *